Deel 1: Over het nut van marktonderzoek

Waarom doe je eigenlijk onderzoek? Effectief marktonderzoek helpt om een (marketing-)beslissing te nemen. Door vooraf deze beslissing en de context waarin deze genomen moet worden goed in beeld te brengen, zorg je ervoor dat een onderzoek die antwoorden oplevert die nodig zijn voor een goed onderbouwde beslissing.

Waarover gaat dit boekdeel (inhoudsopgave)

1. De kloof tussen marktonderzoeker en marketeer

Marktonderzoek, mits goed opgezet en uitgevoerd, helpt marketeers goed onderbouwde beslissingen te nemen. Goed marktonderzoek inspireert en opent ogen, maar is geen vervanging van de creativiteit en het denkvermogen van de marketeer. In de praktijk blijkt echter dat veel marktonderzoek niet aansluit bij de verwachtingen en wensen van de marketeer. Een goede probleemanalyse vooraf is cruciaal om bruikbaar marktonderzoek op te kunnen leveren. De belangrijkste rol van de probleemanalyse is het leggen van de link tussen de onderzoeksuitkomsten en de beslissingen die een opdrachtgever moet nemen.

2. Ontwikkelingen in marktonderzoek

Er is veel gaande in de marktonderzoekwereld. Er zijn veel nieuwe technieken tot onze beschikking gekomen, onze gereedschapskist is flink uitgebreid. Tegelijkertijd zijn ook de verwachtingen omhoog gegaan. Marktonderzoek hoort ‘inzicht’ op te leveren, niet louter data of informatie.

3. Een stappenplan voor een marktonderzoek

Een marktonderzoek bestaat uit een aantal stappen: probleemanalyse, ontwerp, uitvoering, afronding en implementatie. De eerste twee fases zijn het meest bepalend voor de mate waarin het onderzoek bruikbare informatie oplevert voor de opdrachtgever. Om dit te realiseren is het zinvol het proces van onderzoek niet te zien als een lineair maar als een circulair proces, waarbij we aan het einde antwoord geven op de vragen die we ons aan het begin gesteld hebben.

4. Wat is een ‘probleemanalyse’?

Marktonderzoek helpt opdrachtgevers om betere beslissingen te nemen. In de probleemanalyse rafel je het probleem uiteen, zodat relevante onderzoeksvragen opgesteld kunnen worden. En het antwoord op de juiste onderzoeksvragen helpt bij het nemen van beslissingen.

Een goede probleemanalyse maakt helder welk probleem je gaat onderzoeken en in welke context het probleem zich voordoet, zowel intern (in de organisatie) als extern (de markt waarin de organisatie opereert). Je krijgt inzicht in wat de opdrachtgever wil bereiken, hoe de markt werkt en wat mogelijke oplossingen voor zijn vraagstuk zijn. Tijdens de analyse leer je als onderzoeker het probleem kennen, begrijpen en afbakenen.

In belangrijke mate bepaalt de probleemanalyse de invulling van het onderzoek. De output bestaat uit een heldere Centrale Probleemstelling, eenduidige onderzoeksvragen en een indicatie voor de keuze van de methodologie. De antwoorden op de juiste onderzoeksvragen leiden direct tot aanbevelingen over de te nemen beslissingen, als de probleemanalyse goed is uitgevoerd.

Bonusmateriaal

In de maand april zijn we bezig met onderhoud aan de website. Het bonusmateriaal zullen we zo snel mogelijk weer aanvullen als alle bronnen en links zijn gecontroleerd.

 

Durk Bosma

Auteur/trainer

Profiel

Erik de Kort

Auteur/trainer

Profiel

Bevestiging

Bedankt, we hebben je aanvraag ontvangen.

Bevestiging

Bedankt, we hebben je vraag ontvangen.

Bevestiging

Bedankt, we hebben je recensie ontvangen.

Durk Bosma

Het hart van Durk Bosma gaat sneller kloppen van ingewikkelde onderzoeksvraagstukken waarvoor een eenvoudige aanpak gevonden moet worden. Hij is een allround onderzoeker, met ruime ervaring op alle vlakken van onderzoek. Anderen helpen door complexe materie inzichtelijk te maken, is zijn drive.

Durk leerde het vak marktonderzoeker bij Research International. Hij leerde hoe marktonderzoek in de praktijk wordt toegepast bij PepsiCo en KLM. Marktonderzoek kan sneller, goedkoper en vooral beter, vindt hij. En 'beter' betekent dat het beter moet aansluiten bij de marketingvraagstukken van de opdrachtgever. Deze gedachte leidde er toe dat hij in 2005 zijn eigen onderzoeksbureau oprichtte. Tegenwoordig onder de naam Inzicht & Impact is hij al meer dan 12 jaar actief als ondernemer in het marktonderzoek. 

In 2013 was hij genomineerd voor de MOAward voor bureauonderzoeker van het jaar. Lees hier het juryrapport over Durk en de andere kandidaten.

Durk is naast zijn werk voor Inzicht & Impact blogger bij MarketingOnline en docent bij Beeckestijn Business School.

In zijn vrije tijd is Durk vaak te vinden op het voetbalveld. Als centrale verdediger van SVC'08 veteranen 1 of langs de lijn bij zijn zoons Abel en Max.

06 14 23 24 41
DurkBosma@inzichtimpact.nl

Erik de Kort

Na een lange carrière bij de toonaangevende bureaus NSS Marktonderzoek en Research International is Erik al weer bijna 10 jaar werkzaam als zelfstandig adviseur op het vakgebied marktonderzoek. Daarnaast geeft hij les aan de New Business School Amsterdam over marketing en marktonderzoek. Er is geen onderwerp en geen branche waar hij geen onderzoek naar heeft gedaan.

info@emresearch.nl